структура » Благодарствени писма

Информацията за Благодарствени писма

Благодарствено писмо от д-р Емил Кабаиванов кмет на Община Карлово

Благодарствени мнения от проведена анкета за качеството на предоставяните здравни услуги

Благодарствено писмо от Димитър Панов и сем. Панови

Благодарствено писмо от Наташа Недялкова

Благодарствено писмо от пациент Венко Каварджиков

Благодарствено писмо от пациент Антон Тодоров

Благодарствено писмо от пациент Венцислав Лесов

Благодарствено писмо от пациент Яна Стойнова

Благодарствено писмо от пациент Кристина Чолакова

Благодарствено писмо от пациент Евгения Делиева

Благодарствено писмо от пациент Бистра Иванова

Благодарствено писмо от пациент Васка Иванова

Благодарствено писмо от Марина и Николай Парчеви

Благодарствено писмо от Марина и Николай Парчеви

Благодарствено писмо от Мария Начева

Благодарствено писмо от Пенка Пудилл

Благодарствено писмо от Атанас, Гена, Калина, Неда

Благодарствено писмо от Димитър Стоянов

Благодарствено писмо от Анна Зарева

Благодарствено писмо от сем. Надежда и Георги Мазневи

Благодарствено писмо от Станислав Станев

Благодарствено писмо от Бисерка Иванова

Благодарствено писмо от Христо Колев

Благодарствено писмо от Зоя Стоянова

Благодарствено писмо от Ангелина Деведжиева

Благодарствено писмо от Петър Грънчаров

Благодарствено писмо от Марияна Брънзалова

Благодарствено писмо от сем. Атанасови

Благодарствено писмо от Пламен Трайков

Благодарствено писмо от Миглена Стоянова

Благодарствено писмо от сем. Банкови до Клиника по детска хирургия

Благодарствено писмо от Златка и Румен 30.09.2019

Благодарствено писмо от сем. ДойчиновиАктуално към 18/06/2020 г.