актуално » Обява

Български


УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив започва изпълнение на проект за създаване на център за деца с хронични заболявания /аутизъм, церебрална парализа, онкохематологични и сърдечно-съдови заболявания, хранителни разстройства/ и обучение на членове на техните семейства за предоставяне на специализирани грижи по Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Проектът стартира през м. Октомври 2015 г. и по план трябва да бъде изпълнен до края на м. Юни 2016 г. Общата стойност за рализиране на заложените дейности възлиза на 554 221,77 лв., като финансовата помощ е 100%. Повече за проекта ще намерите в презентацията тук.

English


University Hospital "St. George" EAD“ - Plovdiv started implementation of a project to create a center for children with chronic diseases /autism, cerebral palsy, oncology and cardiovascular diseases, eating disorders/ and training of members of their families to provide specialized care" in programme BG07 „Public Health Initiatives", financed by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014. The project started in October 2015 and scheduled to be completed by the end of June 2016. The total value for the realization of planned activities amounted to 554 221.77 BGN, with 100% financial support. More about the project can be found in the presentation here.