актуално » СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Пловдив, 12 февруари 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

250 служители на УМБАЛ „Свети Георги” със сертификати за ментори на по-млади колеги

Преминалите обучение са на възраст над 55 години, опитът им ще помогне за повишаване на професионалната подготовка на останалите служители на болницата

250 служители на възраст над 55 години ще получат утре, 13 февруари, сертификатите си за успешно завършено обучение по проект по договор № ESF-2115-06-11001 – „Развитие на човешкия капитал – път за подобряване на качеството на болничните услуги в УМБАЛ „Свети Георги“. Преминалите обучението са лекари, медицински специалисти, санитари и административно-стопански персонал, които ще бъдат обучители и ментори на по-младите си колеги. Това съобщиха от лечебното заведение.

В продължение на тримесечна програма с 48 учебни часа служителите над 55-годишна възраст придобиха познания от различни области на здравеопазването – от правилниците за вътрешен ред до работа в условия на епидемиологичен режим, както и добри национални и европейски практики в болничната дейност, обясниха от УМБАЛ „Свети Георги“.

По-възрастните служители се нуждаеха от повишаване на квалификацията си и адаптиране на познанията и уменията си към новите динамични условия на труд. В същото време техният опит ще помогне за реализирането на по-ефективен обучителен процес. Обучението се наложи и от потребностите за допълващи знания в области като психология на управлението, тренинг на работното място, чуждоезикови познания, комуникационни умения и др., обясни ръководителят на проекта Момчил Мавров, който е зам.-директор по административните и икономически въпроси на лечебното заведение.

Учебните програми бяха съобразени с основните характеристики на обучаваните. Занятията се провеждаха в работно време – 2 пъти седмично по 2 учебни часа.

Служителите над 55-годишна възраст са част от общо 2767 лекари, медицински сестри, санитари и административен персонал, които са целевата група на проекта. Той се реализира на три етапа и предвижда и социални придобивки за персонала. През 2013 година бяха извършени строително-ремонтни дейности, като се монтира градинско оборудване и алейно осветление в парковата зона за отдих на служителите, посочи Момчил Мавров.

Проектът„Развитие на човешкия капитал – път за подобряване качеството на болничните услуги в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив” стартира в началото на 2013 г. Той е на стойност 344 748,10 лв., а срокът - 18 месеца. В този период се гарантира устойчива заетост на служителите над 55-годишна възраст, като посредством обучения се повиши тяхната квалификация. По този начин ще се развие менторството и лицата с по-дълъг професионален стаж ще могат да се превърнат в обучители на по-младите си колеги. Резултатът ще е създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, заяви ръководителят на проекта.

Проект по договор № ESF-2115-06-11001 – „Развитие на човешкия капитал – път за подобряване качеството на болничните услуги в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”, се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. чрез Европейския социален фонд, уточни Момчил Мавров.

КОЛЕГИ,

Официалното връчване на сертификатите утре, 13 февруари, ще стартира в 9:30 ч. с брифинг в Конферентната зала „Проф. д-р Иван Зънзов” в Административния блок на База 2 на УМБАЛ „Свети Георги”, Хирургичен блок на бул. „Пещерско шосе” №66.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган.