актуално Дарение на апаратура от кампания 2018/2019 г. на "Българската Коледа"

Пловдив, 5 декември 2019 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява ..."


Уведомяваме Ви, че от кампания 2018/2019 на благотворителна инициатива „Българската Коледа“, на база на подадено заявление, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив е определена да получи следната апаратура:

1. Апарат за неинвазивна респираторна поддръжка за нуждите на Отделение по неонатология към Клиника по акушерство и гинекология;
2. Дигитална система за транскутанен кръвно-газов мониторинг за нуждите на Отделение по неонатология към Клиника по акушерство и гинекология;
3. Ендоскопска система за видеогастроскопия за нуждите на Клиника по педиатрия;

Дарение от Българската Коледа 2018-2019 (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)