обществени поръчки » Януари, 2011

28 Януари, 2011

„Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, закупувани до момента по реда на Наредба №34/2005 г.”

12 Януари, 2011

"Доставка на концентрати за хемодиализа за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив."

11 Януари, 2011

„ДОСТАВКА НА ЛEКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД - ГР. ПЛОВДИВ”, ЗАКУПУВАНИ ДО МОМЕНТА ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 34/2005Г.

11 Януари, 2011

„Доставка на медицински изделия за лечение на болни с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

05 Януари, 2011

Доставка на течен кислород за медицински цели за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив.