обществени поръчки » Януари, 2013

30 Януари, 2013

ПОКАНА АОП№ 9011668 Предоставяне на финансова услуга от търговска банка (банково обслужване) за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив

28 Януари, 2013

Доставка на медицинска апаратура по заявка на възложителя по обособени позиции

12 Април, 2013
ПОКАНА

28 Януари, 2013

Доставка на медицинско обзавеждане за привеждане на болнични структури в съответствие с изискванията на действащите медицински стандарти по самостоятелно обособени позиции

02 Април, 2013
ПОКАНА

25 Януари, 2013

Периодична доставка на ваучери за храна от оператор, съгласно Наредба №7/09.07.2003, за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив

22 Февруари, 2013
ОТГОВОР

31 Май, 2013
ПОКАНА

24 Януари, 2013

Доставка на наркозно-дихателна апаратура (анестезиологични апарати и апарати за белодробна вентилация)

23 Януари, 2013

ПОКАНА АОП№ 9011426 Доставка на ултразвуков апарат с доплер за нуждите на Клиника по неврология при УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД – гр. Пловдив

21 Януари, 2013

ПОКАНА АОП№ 9011309 Доставка на консумативи за плазмена стерилизация за нуждите на Централна стерилизационна при УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр.Пловдив

21 Януари, 2013

Изработка, доставка и монтаж на нестандартно мебелно обзавеждане от ПДЧ (по индивидуални размери на възложителя) за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД гр. Пловдив

18 Март, 2013
ПОКАНА

09 Януари, 2013

ПОКАНА АОП№ 9010954 Доставка и монтаж на 157 (сто и петдесет и седем) броя гардероба за нуждите на Спешно отделение на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив