обществени поръчки » Януари, 2014

17 Януари, 2014

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

14 Февруари, 2014
ОТГОВОР

09 Май, 2014
ПОКАНА

15 Януари, 2014

Предоставяне на услуги по събиране и транспортиране на опасни и неопасни отпадъци, генерирани от дейността на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД

10 Януари, 2014

Доставка на манипулационни шкафове за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

10 Януари, 2014

Доставка на апарат за автохемотранфузия за нуждите на Отделение по Кардиохирургия при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

10 Януари, 2014

Доставка на принадлежности към флуидни легла в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

08 Януари, 2014

ПП-9024485 № Доставка, монтаж и пуск на фабрично нов компютърен периметър за клинични проучвания и други медицински изследвания