обществени поръчки » Февруари, 2010

24 Февруари, 2010

“ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МОНОПЛАНОВА АНГИОГРАФСКА СИСТЕМА С ПЛОСЪК ДИГИТАЛЕН ДЕТЕКТОР ЗА КАРДИОЛОГИЧНИ И ПЕРИФЕРНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ПО ИНВАЗИВНА К

01 Февруари, 2010

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ ПРИ УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ”ЕАД - ПЛОВДИВ”

01 Февруари, 2010

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ПО КАРДИОХИРУРГИЯ ПРИ УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ”ЕАД - ПЛОВДИВ”