обществени поръчки » Февруари, 2011

11 Февруари, 2011

„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

10 Февруари, 2011

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на отделение по «Трансфузионна хематология» при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив

09 Февруари, 2011

«Доставка на автомобили за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив»