обществени поръчки » Февруари, 2012

23 Февруари, 2012

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служителите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – Пловдив

22 Юни, 2012
ПОКАНА

23 Февруари, 2012

Доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на мултипараметров хематологичен анализатор за нуждите на ЦКЛ при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

17 Февруари, 2012

Оборудване на хибридна операционна зала към Клиника по съдова хирургия на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

18 Май, 2012
Покана

08 Февруари, 2012

Доставка на лекарствени продукти за перитонеална диализа, необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - гр. Пловдив

03 Април, 2012
Покана

07 Февруари, 2012

Доставка на медицински изделия за лечение на болни с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

06 Юни, 2012
ПОКАНА

01 Февруари, 2012

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на отделение по «Трансфузионна хематология» при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив

04 Май, 2012
Покана