обществени поръчки » Февруари, 2013

27 Февруари, 2013

Извършване на високоспециализирани медицински изследвания (ядрено-магнитен резонанс) на стационарни пациенти в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

03 Април, 2013
ПОКАНА

26 Февруари, 2013

ПОКАНА АОП№ 9012597 Застраховка „Каско” на автомобилната техника от автопарка на в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД гр. Пловдив, съгласно Технически условия, Приложение №1

20 Февруари, 2013

Избор на обучителна организация за обучение на заети лица над 55 години по Проект „Развитие на човешкия капитал – път за подобряване на качеството на болничните услуги в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив, финансиран по схема за предоставяне на безвъз

26 Април, 2013
ПОКАНА

20 Февруари, 2013

Доставка и гаранционно обслужване на нова компютърна и офис техника за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД

15 Март, 2013
ОТГОВОР

19 Април, 2013
ПОКАНА

19 Февруари, 2013

ПОКАНА АОП№: 9012346 Извършване на основен ремонт на Парк за отдих на персонала

18 Февруари, 2013

Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД - гр. пловдив

02 Август, 2013
ПОКАНА

13 Февруари, 2013

ПОКАНА АОП№ 9012164 Доставка на комплект медицинска техника, инструментален сет и консумативи за реконструктивни операции на кожа при масивни термични травми за нуждите на Клиника по изгаряния, пластична, реконструктивна и естетична хирургия при УМБАЛ „Св

06 Февруари, 2013

Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

27 Февруари, 2013
ОТГОВОР

05 Март, 2013
ОТГОВОР

14 Юни, 2013
ПОКАНА

01 Февруари, 2013

ДОСТАВКА НА ЛEКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД - ГР. ПЛОВДИВ”, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

03 Юни, 2013
ПОКАНА

01 Февруари, 2013

ПОКАНА АОП№ 9011732 Приемане, товарене и транспортиране на генерираните от дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - Пловдив опасни и неопасни отпадъци, определени по кодове, съгласно приложение №1 от Наредба 3/2004 г.