обществени поръчки » Февруари, 2014

25 Февруари, 2014

Доставка чрез наем на копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите за работа с техниката в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

10 Март, 2014
ОТГОВОР

11 Март, 2014
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

13 Март, 2014
ОТГОВОР

25 Март, 2014
ОТГОВОР

12 Май, 2014
ПОКАНА

19 Февруари, 2014

„Доставка на медицински изделия за лечение на болни с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

16 Юни, 2014
ПОКАНА

18 Февруари, 2014

Проектиране на строително – монтажни работи в сградите на Клиника по детски и генетични заболявания, Фармакология и бивша АГ Клиника на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, съгласно Техническо задание – Приложение № 1 от документацията за участие

13 Февруари, 2014

ПП №9025754 Доставка на ултразвуков апарат от висок клас пригоден за работа с транезофагиален трансдюсер и снабден със софтуер за всички диагностични и кардиологични изследвания за нуждите на Отделение по Кардиохирургия при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. П

13 Февруари, 2014

ПП №9025770 Предоставяне на финансови услуги от търговска банка (банково обслужване) - за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив

12 Февруари, 2014

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, предназначени за лечение на онкологични заболявания

04 Март, 2014
РАЗЯСНЕНИЕ

17 Юни, 2014
ПОКАНА

16 Октомври, 2014
РЕШЕНИЕ

07 Февруари, 2014

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за служители на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

17 Февруари, 2014
РАЗЯСНЕНИЕ

21 Февруари, 2014
РАЗЯСНЕНИЕ

16 Май, 2014
УВЕДОМЛЕНИЕ

05 Февруари, 2014

Предоставяне на финансови услуги от търговска банка (банково обслужване) - за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив

10 Февруари, 2014
! П Р Е К Р А Т Е Н А !

04 Февруари, 2014

ПП №9025432 Доставка на костно режеща система за нуждите на Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив