обществени поръчки » Март, 2010

05 Март, 2010

ДОСТАВКА НА ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ «СВЕТИ ГЕОРГИ» ЕАД

01 Март, 2010

ДОСТАВКА НА ОПЕРАЦИОННИ ЧАРШАФИ И ПОСТЕЛЪЧЕН ИНВЕНТАР ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД

01 Март, 2010

„ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД - ГР. ПЛОВДИВ”