обществени поръчки » Март, 2012

28 Март, 2012

Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив по обособени позиции

20 Юли, 2012
ПОКАНА

27 Март, 2012

Доставка на хранителни продукти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

01 Юни, 2012
ПОКАНА

27 Март, 2012

Доставка на компютърни системи и офис техника за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД по писмена заявка на Възложителя на основание рамков договор за периодични доставки

13 Март, 2012

ПРИГОТВЯНЕ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ДИЕТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. ПЛОВДИВ

22 Юни, 2012
ПОКАНА

08 Март, 2012

Доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на мултипараметров хематологичен анализатор за нуждите на ЦКЛ при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

21 Март, 2012
Покана

08 Март, 2012

Извършване на строително-ремонтни работи в клинични звена на УМБАЛ "Свети Георги” ЕАД - Пловдив по обособени позиции

04 Юни, 2012
ПОКАНА

08 Март, 2012

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служителите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – Пловдив