обществени поръчки » Март, 2013

28 Март, 2013

Диагностика и евентуален ремонт на скопично графичен апарат Precision RXI GE за пускането му в експлоатация в скопичен и графичен режим и гаранционно сервизно обслужване на апарата

21 Март, 2013

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служителите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – Пловдив

05 Април, 2013
ОТГОВОР

03 Юни, 2013
ПОКАНА

14 Март, 2013

ПОКАНА АОП№ 9013157 Доставка на комплект медицинска техника, инструментален сет и консумативи за реконструктивни операции на кожа при масивни термични травми за нуждите на Клиника по изгаряния, пластична,реконструктивна и естетична хирургия при УМБАЛ „Све

12 Март, 2013

Доставка на нова медицинска апаратура за нуждите на Спешно отделение на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

09 Август, 2013
ПОКАНА

12 Март, 2013

Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив по обособени позиции съгласно Приложение №1 от документацията за участие

13 Август, 2013
ПОКАНА

11 Март, 2013

ПОКАНА АОП № 9012965 Предоставяне на универсални пощенски услуги на територията на Република България за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив

07 Март, 2013

ПОКАНА АОП№ 9012889 Доставка на манипулационни шкафове за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

06 Март, 2013

Доставка на хранителни продукти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив»

14 Юни, 2013
ПОКАНА