обществени поръчки » Март, 2014

28 Март, 2014

Денонощна физическа охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и опазването на имуществото в База ІІ на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

25 Март, 2014

Застраховка "Каско" на автомобилната техника от автопарка на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр.Пловдив, съгласно Технически уасловия, приложение 1

18 Март, 2014

Наемане на апарат за екстракорпорална литотриптия за нуждите на Клиника по урология към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“