обществени поръчки » Април, 2011

06 Април, 2011

„Доставка на два броя фабрично нови рентгенови тръби: 1. Съвместима с Компютър томограф General Electric Bright Speed 16 Elite (2008г.), 2. Съвместима с Компютър томограф General Electric Sytec 3001 (1994г.), вкл. подмяна на дефектиралитe тръби и всичк

05 Април, 2011

„Доставка на два фабрично нови анестезиологични апарата за нуждите КАРИТ при УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД – гр. Пловдив”

01 Април, 2011

"Обособяване на нощен пост за физическа охрана на База ІІ на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66"