обществени поръчки » Април, 2012

27 Април, 2012

Изготвяне на Вътрешно обозначителни /указателни/ табели за УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

30 Април, 2012
Шаблон-Табели

26 Април, 2012

Наемане на апарат за екстракорпорална литотриптия за нуждите на Клиника по урология към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

24 Април, 2012

Предоставяне на услуги чрез обществената далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа на телефонен (мобилен) оператор за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

26 Април, 2012
Покана

06 Април, 2012

Доставка на паркоелементи необходими за разширение на служебен паркинг на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив