обществени поръчки » Април, 2013

24 Април, 2013

ПОКАНА АОП№ 9014786 Извършване на лабораторни изследвания за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД в 34 самостоятелно обособени позиции

23 Април, 2013

Доставка на оптични дискове за запис на образни изследвания за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

19 Април, 2013

Доставка на наркозно-дихателни апарати и апарати за изкуствена белодробна вентилация за покриване на изискванията на МС „Анестезия и интензивно лечение”

25 Юни, 2013
ПОКАНА

15 Април, 2013

Доставка чрез наем на копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите за работа с техниката в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

25 Юни, 2013
ПОКАНА

11 Април, 2013

Инженеринг – проектиране, доставка, монтаж и изграждане на асансьорни уредби

23 Април, 2013
РЕШЕНИЕ за промяна

25 Юни, 2013
ПОКАНА

09 Април, 2013

Инженеринг (проектиране и строително-монтажни работи) по преустройство на помещения в Клиника по лъчева терапия за сектор за изследвания с РЕТ-СТ

26 Април, 2013
ОТГОВОР

21 Юни, 2013
ПОКАНА

03 Април, 2013

Доставка на лъчезащитни облекла и средстваа за нуждите на Клиники при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

03 Април, 2013

ПОКАНА АОП№ 9013938 Застраховка „Каско” на автомобилната техника от автопарка на в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД гр. Пловдив, съгласно Технически условия, Приложение №1