обществени поръчки » Април, 2014

28 Април, 2014

ПП №9028696 с предмет: Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за болнична пералня за пране на Инфекциозна клиника и Клиника по фтизиатрия към УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.

14 Април, 2014

ПП №9028229 с предмет: Доставка на фабрично нов Бронхоскоп за нуждите на Вътрешно консултативно отделение на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД.

14 Април, 2014

ПП №9028228 с предмет: Доставка на фабрично нов монитор за мозъчна оксиметрия, за нуждите на отделение по Кардиохирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

08 Април, 2014

Проектиране на пристройка с предназначение Болнична аптека към сграда с идентификатор 56784.510.242.1 по кадастралната карта на гр. Пловдив

01 Април, 2014

ПП №9027699 с предмет: Доставка и монтаж високочестотен усилвател магнетрон, съвместим с линеен ускорител Siemens Primus Mid-Energy и пуск на апарата