обществени поръчки » Май, 2011

31 Май, 2011

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

13 Август, 2013
ПОКАНА

30 Май, 2011

„Извършване на високоспециализирани медицински изследвания (ядрено-магнитен резонанс) на стационарни пациенти в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

20 Май, 2011

„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД – гр. Пловдив”

20 Май, 2011

„Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД – гр. Пловдив”

20 Май, 2011

„Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служителите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – Пловдив“

19 Май, 2011

Обособяване на нощен пост за физическа охрана на База ІІ на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

17 Май, 2011

"Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, закупувани до момента по реда на Наредба № 34/2005г."

02 Май, 2011

„ДОСТАВКА НА ЛEКАРСТВEНИ ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД - ГР. ПЛОВДИВ”