обществени поръчки » Май, 2012

15 Май, 2012

Предоставяне на услуги по координация, контрол и консултативна помощ по организацията в болнична кухня и прехраната на пациентите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

14 Май, 2012

Предоставяне на телефонни услуги от оператор на фиксирана телефонна мрежа за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив

01 Август, 2012
ПОКАНА

09 Май, 2012

Доставка на апарат за флоуцитометричен анализ, с реактиви и консумативи за цялостно пускане на системата за клинична диагностика и изследвания за нуждите на Централна клинична лаборатория при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

09 Май, 2012
ПОКАНА