обществени поръчки » Май, 2013

16 Май, 2013

ПОКАНА АОП№ 9015503 Доставка на инструменти за лигиране при отворена хирургия за нуждите на Клиника по специална хирургия при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

16 Май, 2013

ПОКАНА АОП№ 9015505 Доставка на лъчезащитни облекла и средства за нуждите на Клиники при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

09 Май, 2013

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на агрегат за климатизация на операционния блок от сградата на Хирургически клиники на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

25 Юни, 2013
ПОКАНА