обществени поръчки » Май, 2014

26 Май, 2014

Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД

20 Юни, 2014
РАЗЯСНЕНИЕ

28 Октомври, 2014
ПОКАНА

23 Май, 2014

Периодична доставка на ваучери за храна от оператор, съгласно Наредба №7/09.07.2003 за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив

12 Септември, 2014
ПОКАНА

23 Май, 2014

ПП № 9029626 с предмет "Доставка на оптични дискове за запис на образни изследвания за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД"

15 Май, 2014

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски офис материали и консумативи"

05 Септември, 2014
ПОКАНА

10 Май, 2014

ПП№9029121 с предмет: „Осъществяване на абонаментно правно обслужване на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив”

09 Май, 2014

ПП № 9029055 с предмет: Доставка и гаранционно обслужване на нова компютърна и офис техника за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

08 Май, 2014

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД

10 Юни, 2014
ОТГОВОР

24 Октомври, 2014
ПОКАНА

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-37-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-27-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-28-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-26-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-22-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-17-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-21-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-24-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-19-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-18-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-20-15

29 Април, 2015
ДОГОВОР ОП-23-15

08 Май, 2014

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на гл. VIII a oт ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги по събиране и транспортиране на опасни и неопасни отпадъци, генерирани от дейността на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, разпредел