обществени поръчки » Юни, 2011

14 Юни, 2011

Доставка и монтаж на фабрично нови компоненти, съвместими с Апарат за лъчелечение на онкологични заболявания - Линеен ускорител „Mevatron Primus”, Siemens

03 Юни, 2011

„Извършване на строително-ремонтни дейности в клинични и стопански звена на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив по обособени позиции”