обществени поръчки » Юни, 2012

29 Юни, 2012

Закупуване и монтаж на защитно фолио за прозорци за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

27 Юни, 2012

Изготвяне на Вътрешно обозначителни /указателни/ табели за УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

20 Юни, 2012

Доставка на Дискове - CD-R и DVD±R и Цветнa мастилницa – съвместими с Робот Codonics-Virtua за нуждите на Център по Образна Диагностика (ЦОД) при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

15 Юни, 2012

Окастряне и отстраняване на опасни клони на дърветата в района на База - 2 на УМБАЛ Свети Георги ЕАД - гр. Пловдив

06 Юни, 2012

Доставка на основни и обичайно използвани ел. материали, необходими при решаване на ежедневни въпроси по електрозахранването на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

04 Юни, 2012

Доставка на 2 броя флуидни легла за нуждите на Клиника по изгаряния при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

05 Септември, 2012
ПОКАНА

01 Юни, 2012

Доставка на хранителни продукти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив