обществени поръчки » Юни, 2013

25 Юни, 2013

ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЕТОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ХИРУРГИЧНИТЕ ЗВЕНА НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ

11 Юни, 2013

Инженеринг (проектиране и изграждане на съоръжения) за пускане в експлоатация на съществуващ когенератор QUANTO C 500 SP в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

09 Юли, 2013
ОТГОВОР

09 Септември, 2013
ПОКАНА

10 Юни, 2013

Доставка на оптични дискове за запис на образни изследвания за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

06 Юни, 2013

Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив

23 Септември, 2013
ПОКАНА