обществени поръчки » Юни, 2014

27 Юни, 2014

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – гр. Пловдив

19 Септември, 2014
РЕШЕНИЕ

19 Юни, 2014

Предоставяне на универсални пощенски услуги на територията на Република България за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

24 Юни, 2014
ОТГОВОР

17 Юни, 2014

Предоставяне на универсални пощенски услуги на територията на Република България за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

18 Юни, 2014
ОТТЕГЛЕНА

16 Юни, 2014

Доставка на изплащане на фабрично нова рентгенова тръба, съвместима с Компютър томограф Somatom Emotion, Siemens, включително подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ

12 Юни, 2014

Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за болнична пералня за пране на Инфекциозна клиника и Клиника по фтизиатрия към УМБАЛ

04 Юни, 2014

Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

16 Юни, 2014
ОТГОВОР

12 Септември, 2014
ПОКАНА