обществени поръчки » Юли, 2011

29 Юли, 2011

Абонаментно сервизно обслужване на медицинската техника в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

25 Ноември, 2011
Покана

26 Юли, 2011

Доставка и монтаж на фабрично нови компоненти, съвместими с Апарат за лъчелечение на онкологични заболявания - Линеен ускорител „Mevatron Primus”, Siemens

08 Юли, 2011

„Доставка на DAP-камери и технологично обновяване (ъпгрейд) на съществуващи конвенционални рентгенови уредби в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив”.

05 Юли, 2011

Доставка на операционно и постелъчно бельо и облекло за лежащо болни пациенти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив.