обществени поръчки » Юли, 2012

31 Юли, 2012

ПОКАНА АОП №9004564 - Доставка и монтаж на климатици за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

24 Юли, 2012

Доставка на три броя анестезиологични апарата за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД – гр. Пловдив

16 Юли, 2012

Доставка на имплантируеми кардиостимулатори (трикухинни) в комплект с електроди и интрадюсерна система

16 Юли, 2012

Доставка на манипулационни шкафове за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

12 Юли, 2012

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

10 Октомври, 2012
ПОКАНА