обществени поръчки » Юли, 2013

29 Юли, 2013

Доставка и монтаж на стълбищна платформа за хора с двигателни увреждания при Детски рехабилитационен център на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив

24 Юли, 2013

Доставка, чрез покупко-продажба на изплащане на фабрично нова рентгенова тръба, съвместима с Компютърен томограф модел Bright Speed 16, Elite, GE, включително подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и п

12 Август, 2013
ОТГОВОР

18 Октомври, 2013
ПОКАНА

23 Юли, 2013

Строително – ремонтни работи по болнични звена и обекти

09 Август, 2013
РАЗЯСНЕНИЕ

14 Август, 2013
ОТГОВОР

05 Октомври, 2013
ПОКАНА

23 Юли, 2013

Извършване на лабораторни изследвания за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД в 34 самостоятелно обособени позиции

02 Юли, 2013

Предоставяне на универсални пощенски услуги на територията на Република България за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

01 Юли, 2013

ПОКАНА АОП№ 9017135 Доставка на консумативи за плазмена стерилизация за нуждите на Централна стерилизационна при УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив