обществени поръчки » Юли, 2014

14 Юли, 2014

Доставка на консумативи за Водородно прекисна ( H2 O2 ), плазмена стерилизация.

11 Юли, 2014

ПП с № в РОП:9031925 с предмет: „Доставка на Автоматичен Биопсичен пистолет за многократна употреба с игла съвместим с ехограф Aloka SSD 3500, за нуждите на Нефрология и Автоматичен Биопсичен пистолет за многократна употреба с игла съвместим с ехограф Lan

11 Юли, 2014

ПП с № в РОП 9031933 и предмет: „Доставка на 2 броя фабрично нови дентални юнита за нуждите на Лицево-челюстна хирургия при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД