обществени поръчки » Август, 2010

27 Август, 2010

"Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив."

06 Август, 2010

"Доставка на пейсмейкъри за нуждите на Клиника по съдова хирургия и ангиология при УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив"

06 Август, 2010

"Предоставяне на ваучери за храна от оператор съгласно Наредба №7/09.07.2003 г. на министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите за нуждите на «Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги”» ЕАД – гр. Пловдив."

06 Август, 2010

"Денонощно абонаментно обслужване по поддръжка, ремонт и профилактика, включително доставка на резервни части, на асансьорните съоръжения и уредби в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, град Пловдив"

05 Август, 2010

„ДОСТАВКА НА ЛEКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД - ГР. ПЛОВДИВ”

05 Август, 2010

"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД - ГР. ПЛОВДИВ