обществени поръчки » Август, 2011

31 Август, 2011

" Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - гр.Пловдив "

03 Септември, 2011
Обявление за прекратяване на обществената поръчка

26 Август, 2011

"Доставка – закупуване и въвеждане в експлоатация на „Интегрирана система за висококачествена интраоперативна визуализация и компютърно навигирана хирургия в реално време "

01 Декември, 2011
Покана

24 Август, 2011

"Извършване на високоспециализирани медицински изследвания (ядрено-магнитен резонанс) на стационарни пациенти в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив"

08 Март, 2012
Отваряне на ценовите предложения

24 Август, 2011

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, град Пловдив"

23 Август, 2011

"Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД - ГР. ПЛОВДИВ, закупувани до момента по реда на наредба № 34/2005 г."

09 Ноември, 2011
Покана

12 Август, 2011

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фабрично нова монопланова ангиографска система с плосък дигитален детектор за кардиологични процедури”

20 Септември, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

20 Септември, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

28 Октомври, 2011
Покана

03 Август, 2011

"Изготвяне на инвестиционни проекти за вътрешно преустройство на „Хранителен блок” и част от „Хирургичен блок” към УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив"

15 Август, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

09 Ноември, 2011
Покана