обществени поръчки » Август, 2013

28 Август, 2013

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

25 Септември, 2013
РЕШЕНИЕ

07 Ноември, 2013
ПОКАНА

21 Август, 2013

Доставка на апарат за микрохирургия на преден очен сегмент (операция при кратаракта с факоемулсикация на лещата) с комплект принадлежности и консумативи за извършване на 1200 операции на катаракта

11 Септември, 2013
ОТГОВОР

29 Ноември, 2013
ПОКАНА

19 Август, 2013

Абонаментно сервизно обслужване на асансьорните уредби, включващо периодични ревизии и профилактики, дежурства за техническо осигуряване при повреди и инциденти, както и извършването на текущи и/или основни ремонти при необходимост в УМБАЛ «Свети Георги»

24 Септември, 2013
ПОКАНА

14 Август, 2013

ПОКАНА АОП№ 9018796 Доставка на дентален юнит за нуждите на Лицево-челюстна хирургия при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД