обществени поръчки » Август, 2014

22 Август, 2014

Строително – ремонтни работи в административно-стопански звена Перилен блок и Централен стерилизационна служба на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - Пловдив, описани в Приложение № 2 – Количествена сметка

01 Септември, 2014
ОТГОВОР

04 Септември, 2014
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

12 Септември, 2014
ОТГОВОР

06 Октомври, 2014
ОТГОВОР

28 Октомври, 2014
ПОКАНА

22 Август, 2014

Строително – монтажни работи и строително - ремонтни работи по болнични звена и обекти в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, обособени в 12 позиции

03 Септември, 2014
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

04 Септември, 2014
ОТГОВОР

11 Септември, 2014
ОТГОВОР

11 Септември, 2014
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

04 Август, 2014

Доставка на изплащане на фабрично нова рентгенова тръба, съвместима с Компютър томограф Somatom Emotion Siemens, вкл. подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ