обществени поръчки » Септември, 2011

17 Септември, 2011

„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

27 Декември, 2011
Покана

16 Септември, 2011

"Денонощна физическа охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и опазването на имуществото в База ІІ на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66"

09 Декември, 2011
Покана

14 Септември, 2011

"Периодична доставка на ваучери за храна от оператор, съгласно Наредба №7/09.07.2003 за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД - Пловдив"

21 Септември, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

03 Октомври, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

21 Декември, 2011
Покана