обществени поръчки » Септември, 2012

25 Септември, 2012

Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив

01 Февруари, 2013
ПОКАНА

21 Септември, 2012

ПОКАНА АОП №9006595 Задължителна застраховка "Професионална отговорност на медицински персонал"

21 Септември, 2012

ПОКАНА АОП №9006598 Сключване на групова рискова застраховка „Живот” на 2603 работници и служители в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД гр. Пловдив

19 Септември, 2012

ПОКАНА АОП №9006485 Доставка на инструментариум за спешен сектор – сет за поставяне на хумерални заключващи пирони и система за рязане, рамиране и пробиване.

10 Септември, 2012

Пълнене и рециклиране на касети с тонер за лазерни принтери и копирни машини и на глави на мастилено-струйни принтери

05 Септември, 2012

Доставка на консумативи/принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив по 11 броя самостоятелно обособени позиции

17 Септември, 2012
Отговор на запитване

28 Декември, 2012
ПОКАНА за отваряне на ценови предложения