обществени поръчки » Септември, 2013

2следваща страницапоследна страница
30 Септември, 2013

ПОКАНА РОП №9020494 Ремонт и реконструкция на табла НН на Транформатор 1 и Трансформатор 2 в ТП Хирургии 4 и Транформатор 1 в ТП3

30 Септември, 2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ

27 Септември, 2013

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД – гр. Пловдив

27 Декември, 2013
ПОКАНА

27 Септември, 2013

Доставка и монтаж на дигитална графично – скопична стационарна рентгенова уредба, производство след 2000 год. с дистанционно управление и дигитална обработка на образа чрез CR или DR – система ведно с проектиране и въвеждане в експлоатация

11 Декември, 2013
ПОКАНА

25 Септември, 2013

ПОКАНА РОП №9020315 Сключване на групова рискова застраховка „Живот” на 2648 работници и служители в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД гр. Пловдив

19 Септември, 2013

ПОКАНА АОП№ 9020103 Абонаментна сервизна поддръжка, ремонт и профилактика на климатиците в сградите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - База I и База II

17 Септември, 2013

ПОКАНА АОП№ 9020011 и пълно наименование: „Предоставяне на услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа на телефонен (мобилен) оператор за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

17 Септември, 2013

Избор на застраховател на задължителна застраховка "Професионална отговорност на медицински персонал

16 Септември, 2013

Денонощна физическа охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и опазване на имуществото в База II на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив, бул.„Пещерско шосе“ №66

04 Октомври, 2013
ОТГОВОР

08 Януари, 2014
ПОКАНА

29 Май, 2014
УВЕДОМЛЕНИЕ

27 Юни, 2014
УВЕДОМЛЕНИЕ

05 Септември, 2013

Доставка на основни и обичайно използвани ел. материали, необходими при решаване на ежедневни въпроси по електрозахранването на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

04 Септември, 2013

Доставка и монтаж на резервни части, съвместиви с наличните машини за Екстракорпорална циркулация (ЕКК) Stokert в Отделение по кардиохирургия за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

2следваща страницапоследна страница