обществени поръчки » Септември, 2013

първа страницапредишна страница1
03 Септември, 2013

Доставка на медицински изделия –консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

12 Септември, 2013
ОТГОВОР

12 Септември, 2013
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

12 Септември, 2013
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

13 Септември, 2013
ОТГОВОР

19 Септември, 2013
ОТГОВОР

19 Септември, 2013
ОТГОВОР

25 Септември, 2013
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

03 Октомври, 2013
ОТГОВОР

04 Октомври, 2013
ОТГОВОР

28 Ноември, 2013
ПРОТОКОЛ

19 Декември, 2013
ПОКАНА

15 Януари, 2014
ПОКАНА

16 Май, 2014
ПОКАНА

първа страницапредишна страница1