обществени поръчки » Септември, 2014

19 Септември, 2014

ПП за "Доставка на консумативи за водородно прекисна (Н2 О2), плазмена стерилизация"

28 Октомври, 2014
ПРОТОКОЛ

18 Септември, 2014

Доставка на болнични легла от различен тип – реанимационни, ортопедични, механични, електрически и други за нуждите на клиничните звена на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

05 Февруари, 2015
ПОКАНА

03 Април, 2015
ДОГОВОР

29 Април, 2015
ДОГОВОР

07 Май, 2015
ДОГОВОР

02 Юни, 2015
ДОГОВОР

18 Септември, 2014

„Доставка на филтри за централизирани климатични инсталации за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“

16 Септември, 2014

“Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив“

26 Септември, 2014
РЕШЕНИЕ

17 Декември, 2014
ПОКАНА

03 Април, 2015
ДОГОВОР

16 Септември, 2014

„Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“

28 Ноември, 2014
ПОКАНА

16 Септември, 2014

ПП с № в РОП 9033709 и предмет: Доставка на основни и обичайно използвани ел. материали, необходими при решаване на ежедневни въпроси по електрозахранването на УМБАЛ

09 Септември, 2014

Доставка на концентрати за Хемодиализа за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

17 Декември, 2014
ПОКАНА

03 Април, 2015
ДОГОВОР

05 Септември, 2014

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

14 Ноември, 2014
ПОКАНА

03 Септември, 2014

ПП с № в РОП 9033268, с предмет: Доставка на фaбрично нови резервни части - водна помпа за охлаждане и редуктор за ротация на гентри, съвместими с линеен ускорител Primus HI и пуск на апарата

01 Септември, 2014

ПП № 9033186 с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фабрично нова система за хипо-хипер термия за наличните машини за екстракорпорално кръвообръщение /ЕКК/ в Отделение по кардиохирургия на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив"

23 Октомври, 2014
ПРОТОКОЛ