обществени поръчки » Октомври, 2010

14 Октомври, 2010

"Денонощна физическа охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и опазването на имуществото в База І І на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шоссе №66."

04 Октомври, 2010

"Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив"

10 Април, 2012
Покана

01 Октомври, 2010

"Доставка на печатни бланки, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, град Пловдив"