обществени поръчки » Октомври, 2011

28 Октомври, 2011

„Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на два броя фабрично нови мобилни графични рентгенови апарата и един брой фабрично нов графичен рентгенов апарат за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД – гр

28 Ноември, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

05 Декември, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

24 Февруари, 2012
Покана

26 Октомври, 2011

„Доставка на легла за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив”

07 Ноември, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

22 Ноември, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

01 Февруари, 2012
Покана

17 Октомври, 2011

"Денонощно абонаментно обслужване, техническа поддръжка и профилактика, включително текущи и/или основни ремонти на асансьорните съоръжения и уредби в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, град Пловдив."

04 Януари, 2012
Покана

14 Октомври, 2011

„Изграждане на интегрирана болнична информационна система (ИБИС) за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив”

14 Ноември, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

05 Декември, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

13 Декември, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

08 Август, 2012
ПОКАНА