обществени поръчки » Октомври, 2012

2следваща страницапоследна страница
26 Октомври, 2012

Доставка на операционно и постелъчно бельо и облекло за лежащоболни пациенти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр.Пловдив

12 Ноември, 2012
ОТГОВОР

10 Януари, 2013
ПОКАНА за отваряне на ценови предложения

25 Октомври, 2012

ПОКАНА АОП №9007905 - Ремонт на водогреен котел в ПОЦ 2 при УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – Пловдив

25 Октомври, 2012

Абонаментно сервизно обслужване на асансьорните уредби, включващо периодични ревизии и профилактики, дежурства за техническо осигуряване при повреди и инциденти, както и извършването на текущи и/или основни ремонти при необходимост в УМБАЛ «Свети Георги»

12 Декември, 2012
ПОКАНА за отваряне на ценови предложения

20 Октомври, 2012

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - гр. Пловдив

27 Февруари, 2013
ПОКАНА

19 Октомври, 2012

ПОКАНА АОП №9007696 Осъществяване на абонаментно правно обслужване на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

19 Октомври, 2012

Денонощна физическа охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и опазването на имуществото в База ІІ на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

10 Декември, 2012
ПОКАНА за отваряне на ценови предложения

18 Октомври, 2012

ПОКАНА АОП №9007614 - „Доставка на филтри за централизирани климатични инсталации за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“

17 Октомври, 2012

ПОКАНА АОП №9007589 - Доставка на стоманени пароотводни тръби за зимно подсигуряване на ПОЦ при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив

15 Октомври, 2012

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

05 Ноември, 2012
ОТГОВОР

13 Ноември, 2012
ОТГОВОР

19 Ноември, 2012
ОТГОВОР

25 Януари, 2013
ПОКАНА

01 Март, 2013
ПОКАНА

11 Октомври, 2012

Покана АОП №9007370 Изготвяне на Вътрешно обозначителни /указателни/ табели за УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

2следваща страницапоследна страница