обществени поръчки » Октомври, 2013

28 Октомври, 2013

Проектиране и строително-монтажни работи в обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

28 Октомври, 2013
ПРОЕКТ 1

28 Октомври, 2013
ПРОЕКТ 2 Част 6

28 Октомври, 2013
ПРОЕКТ 2 Част 5

28 Октомври, 2013
ПРОЕКТ 2 Част 4

28 Октомври, 2013
ПРОЕКТ 2 Част 3

28 Октомври, 2013
ПРОЕКТ 2 Част 2

28 Октомври, 2013
ПРОЕКТ 2

28 Октомври, 2013
ПРОЕКТ 1 Част 6

28 Октомври, 2013
ПРОЕКТ 1 Част 5

28 Октомври, 2013
ПРОЕКТ 1 Част 4

28 Октомври, 2013
ПРОЕКТ 1 Част 3

28 Октомври, 2013
ПРОЕКТ 1 Част 2

09 Декември, 2013
ПОКАНА

07 Октомври, 2013

ПОКАНА РОП №9020746 Доставка на климатици за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

04 Октомври, 2013

ПОКАНА РОП №9020649 Осъществяване на абонаментно правно обслужване на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

04 Октомври, 2013

Доставка на консумативи/принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

21 Октомври, 2013
ОТГОВОР

24 Октомври, 2013
ОТГОВОР

29 Октомври, 2013
ОТГОВОР

06 Декември, 2013
ПОКАНА

04 Октомври, 2013

Доставка и монтаж на нови огнеустойчиви витрини за стълбищните клетки по пътищата за евакуация в хирургичния блок на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД

01 Октомври, 2013

Доставка на операционно и постелъчно бельо и облекло за лежащо болни пациенти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив.

27 Януари, 2014
ПОКАНА