обществени поръчки » Октомври, 2014

03 Октомври, 2014

Решение за прекратяване №632 от 03.10.2014 г., на процедура: Строително – ремонтни работи по болнични звена и обекти в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, обособени в 12 самостоятелно обособени позиции, съгласно Приложение № 2 – Количествени сметки, открита с решен

03 Октомври, 2014

Решение за прекратяване №630 от 03.10.2014 г., на процедура: Доставка на два броя фабрично нови машини за екстракорпорално кръвообращение и на един брой фабрично нова центрофугална помпена станция за екстракорпорална циркулация, необходими за дейността на