обществени поръчки » Ноември, 2010

17 Ноември, 2010

"Абонаментно сервизно обслужване на медицинската техника в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив."

10 Ноември, 2010

„Доставка на фабрично нова рентгенова тръба DURA 302 MV за Компютър томограф Somatom Emotion, Siemens (2000г.), вкл. подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ.”

01 Ноември, 2010

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”