обществени поръчки » Ноември, 2011

24 Ноември, 2011

„Доставка на флуидни легла за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив”

13 Декември, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

27 Януари, 2012
Покана

17 Ноември, 2011

Доставка на печатни бланки, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, град Пловдив

24 Февруари, 2012
Покана

17 Ноември, 2011

Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив.

09 Април, 2012
Покана

10 Ноември, 2011

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив"

10 Февруари, 2012
Покана

04 Ноември, 2011

„ДОСТАВКА НА ЛEКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД - ГР. ПЛОВДИВ”

17 Ноември, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

05 Декември, 2011
Oтговор на постъпило искане за разяснение от участник

12 Март, 2012
Отваряне на ценови предложения

04 Ноември, 2011

"Извършване на строително-монтажни работи в Спешно отделение на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив по обособени позиции"

17 Януари, 2012
Покана