обществени поръчки » Ноември, 2012

28 Ноември, 2012

Доставка на течен кислород за медицински цели с приблизително количество 1000 тона за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, град Пловдив

18 Декември, 2012
ОТГОВОР на запитване

18 Декември, 2012
ОТГОВОР на запитване

21 Февруари, 2013
ПОКАНА

22 Ноември, 2012

Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги) на територията на Република България за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги ЕАД гр. Пловдив

22 Ноември, 2012

Предоставяне на универсални пощенски услуги на територията на Република България за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги ЕАД гр. Пловдив

19 Ноември, 2012

Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив по обособени позиции

28 Ноември, 2012
Решение за промяна

17 Декември, 2012
Разяснение

03 Януари, 2013
Разяснение

09 Април, 2013
ПОКАНА

12 Април, 2013
ПОКАНА

09 Ноември, 2012

Извършване на високоспециализирани медицински изследвания (ядрено-магнитен резонанс) на стационарни пациенти в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

05 Ноември, 2012

Доставка на концентрати за хемодиализа за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

11 Февруари, 2013
ПОКАНА

01 Ноември, 2012

ПОКАНА АОП №9008155 Доставка на апарат за автоматизирано изследване на хемокултури, ликвори и пунктати и доставка с периодично изпълнение по заявка на възложителя на среди и консумативи за извършване на автоматизиран анализ на хемокултури, ликвори и пункт

01 Ноември, 2012

Оборудване на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

04 Декември, 2012
ПОКАНА за отваряне на цени