обществени поръчки » Ноември, 2013

29 Ноември, 2013

Сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив по обособени позиции съгласно Приложение №1 от документацията за участие

07 Февруари, 2014
ПОКАНА

18 Ноември, 2013

РОП-9022382 Доставка и монтаж на резерви части и принадлежности, съвместими с наличните линейни ускорители Mevatron Primus Hi и Mevatron Primus М в Клиника по Лъчева Терапия на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

16 Ноември, 2013

Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив

05 Декември, 2013
ОТГОВОР

20 Април, 2014
ПОКАНА

23 Април, 2014
ПОКАНА

14 Ноември, 2013

ПП№ 9022253 Доставка на апарат за автохемотранфузия за нуждите на Отделение по Кардиохирургия при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

13 Ноември, 2013

ПП № 9022201 "Доставка на трансдюсери за нуждите на Клиника по Кардиология при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив"ПП № 9022201 "Доставка на трансдюсери за нуждите на Клиника по Кардиология при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив"

11 Ноември, 2013

ПП№ 9022082 за "Доставка на система за капилярна електрофореза зануждите на Централна Клинична Лаборатория при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив"

04 Ноември, 2013

Доставка, чрез покупко-продажба на изплащане на инструментални сетове за нуждите на хирургичните звена на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр.Пловдив

01 Ноември, 2013

ПОКАНА АОП №9021765 Доставка на фабрично нов полуавтоматичен апарат за нефелометричен анализ и доставка с периодично изпълнение по заявка на възложителя на реагент пакети за извършване на имунологични изследвания с апарата

05 Ноември, 2013
ПОКАНА